Beleidsplan

Inleiding

Ter nagedachtenis aan Wim Ruitenbeek is op 21 november 2017 de naam van de Stichting Uitgeverij SVN veranderd in de Stichting Wim Ruitenbeek Fonds, afgekort WRF. 

In Noord-Holland was Wim Ruitenbeek een echte spin in het vogel-web. Hij was bijvoorbeeld medeoprichter van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, SVN. Hij had daar de rol van adviserend bestuurslid, en ook een periode een rol als interim-voorzitter.

Begin jaren 70 werd hij lid van Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier, waar hij 'coördinator veldwerk' was. Met de oprichting van de SVN in 1980 verdween VWG Noordhollands Noorderkwartier en daarmee stopte ook het blad De Pieper. Van De Graspieper, tot 2002 het huisblad van de SVN, was Wim jarenlang eindredacteur.

Hij was mede-oprichter van het tijdschrift “tussen Duin & Dijk” waarvan hij eindredacteur was. Verder heeft hij o.a. een belangrijke rol gespeeld bij de uitgave van het boek “Weidevogels in Noordhollands Noorderkwartier” uit 1982 en de beide Noord-Hollandse Broedvogelatlassen van de SVN, die in 1990 en 2010 uitkwamen onder de naam van de Stichting Uitgeverij SVN.

Ook voor Sovon heeft hij veel betekend. Zo heeft hij twee termijnen in de ledenraad gezeten. Bij de aanloop naar de landelijke Vogelatlas meldde hij zich direct aan, samen met Kees Scharringa, om atlas-districtscoördinator voor de beide Noord-Hollandse districten te worden. Helaas moest hij bedanken voor deze functie, omdat hij door zijn ziekte niet zeker was of hij deze taak wel zou kunnen volbrengen.

Dat was Wim ten voeten uit: - je doet iets goed of je doet het niet -.

Zaterdag 1 augustus 2015 is Wim Ruitenbeek op 71 jarige leeftijd overleden.

zie volledig beleidsplan