Beleidsplan

Inleiding

Ter nagedachtenis aan Wim Ruitenbeek is op 21 november 2017 de naam van de Stichting Uitgeverij SVN veranderd in de Stichting Wim Ruitenbeek Fonds, afgekort WRF.

In Noord-Holland was Wim Ruitenbeek echte spin in het vogel-web. Hij was bijvoorbeeld medeoprichter van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN; hij was daarvan jarenlang voorzitter. Hij stond ook aan de wieg van het vogeltijdschrift de Pieper, dat werd uitgegeven in de periode 1961-1980 en dat later overging in de Graspieper (1981-2001) met in de redactie Fred van Vliet en Marco Witte. Hij was tevens medeoprichter van de opvolger van de Graspieper, het tijdschrift “Tussen Duin en Dijk”. Van beide tijdschriften was hij de eindredacteur.Verder heeft hij o.a. een belangrijke rol gespeeld bij de uitgave van het “Weidevogels in Noordhollands Noorderkwartier” uit 1982 en de beide Noord-Hollandse Broedvogelatlassen van de SVN, die in 1990 en 2010 uitkwamen.

Ook voor Sovon heeft hij veel betekend. Zo heeft hij twee termijnen in de ledenraad gezeten. Bij de aanloop van de Vogelatlas meldde hij zich direct aan, samen met Kees Scharringa, om atlas-district coördinator voor de beide Noord-Hollandse districten te worden. Helaas moest hij bedanken voor deze functie, omdat hij door zijn ziekte niet zeker was of hij deze taak wel zou kunnen volbrengen. Dat was Wim ten voeten uit: -je doet iets goed of je doet het niet-.

Zaterdag 1 augustus 2015 is Wim Ruitenbeek op 71-jarige leeftijd overleden.

Zie volledige beleidsplan