Doneren en ANBI

Ja ik wil het Wim Ruitenbeek Fonds steunen met een gift en help daarmee de bescherming van de vogels in Noord-Holland

Het WRF heeft nog maar net de ANBI status (2020) en er is al een heel mooie donatie ontvangen.
Het bestuur bedankt de schenker en zal zorg dragen voor een goede besteding van het geld.

Het Wim Ruitenbeek Fonds heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinde en ten dienste van vogel-en natuurbescherming, het verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens van vogels in de provincie Noord-Holland.
Dit overeenkomstig met de doelstelling van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN

Doneren kan door uw gift over over te maken op rekeningnummer: NL38 INGB 0678 3635 01 t.n.v. Stichting Wim Ruitenbeek Fonds.
Door uw gift, klein of groot, kan het WRF verder met de bescherming van vogels in de provincie Noord-Holland.

Heeft u vragen over het geven van een donatie klik dan op de volgende link  contact met de penningmeester 
De penningmeester van het WRF kan u de nodige informatie geven over het doen van een donatie.

De Stichting Wim Ruitenbeek Fonds heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat het een wetenschappelijke instelling is, die het algemeen belang dient. De  belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status.

Gegevens ANBI publicatieplicht:

 • Naam instelling: Stichting Wim Ruitenbeek Fonds
 • RSIN/fiscaalnummer: 009038619
 • Contactgegevens: Stichting Wim Ruitenbeek Fonds
  Postadres: Bachstraat 13 1901VM Castricum
 • Doelstelling: De stichting heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinde en ten dienste van vogel- en natuurbescherming, verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens. Vogel werkgroepen en andere natuurorganisaties, aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Wim Ruitenbeek Fonds.
 • Beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter, dhr. J. Stapersma
  Secretaris, dhr. H. van der Leest
  Penningmeester, vacature
  Lid bestuur, dhr. C.J.G. Scharringa
 • Beloningsbeleid: bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden
 • Financiele verantwoording boekjaar 2022 ANBI
 • Financiele verantwoording boekjaar 2023 ANBI

Folder Wim Ruitenbeek Fonds
Bekijk en download de folder van het WRF