Doneren en ANBI

Ja ik wil het Wim Ruitenbeek Fonds steunen met een gift en help daarmee de bescherming van de vogels in Noord-Holland

Het WRF heeft nog maar net de ANBI status (2020) en er is al een heel mooie donatie ontvangen.
Het bestuur bedankt de schenker en zal zorg dragen voor een goede besteding van het geld.

Het Wim Ruitenbeek Fonds heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinde en ten dienste van vogel-en natuurbescherming, het verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens van vogels in de provincie Noord-Holland.
Dit overeenkomstig met de doelstelling van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.

Door op de link te klikken komt u in contact met de penningmeester van het WRF die u de nodige informatie zal geven over het doen van  een donatie of gift.

De Stichting Wim Ruitenbeek Fonds heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat het een wetenschappelijke instelling is, die het algemeen belang dient. De  belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status.

Gegevens ANBI publicatieplicht:

  • naam instelling: Stichting Wim Ruitenbeek Fonds
  • het RSIN/fiscaalnummer: 009038619
  • contactgegevens: Stichting Wim Ruitenbeek Fonds
    Pimpernel 3  1902 JJ  Castricum
  • doelstelling: De stichting heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinde en ten dienste van vogel- en natuurbescherming, verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens. Vogel werkgroepen en andere natuurorganisaties, aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Wim Ruitenbeek Fonds.
  • beleidsplan
  • bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden bestuur t.w. J. Stapersma voorzitter, H. van der Leest secretaris, G.C. Hund penningmeester, L. Staal lidbestuur, H. Nool-Wiersma lid bestuur, C.J.G. Scharringa lid bestuur
  • beloningsbeleid: bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden
  • financiële verantwoording