Projecten

Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2010

Wat voorbeelden van gerealiseerde uitgaven/publicaties waaraan het Wim Ruitenbeek Fonds (voorheen Stichting Uitgeverij SVN) steun aan heeft gegeven.

1990 Uitgave Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels 1990
2005 Vogelwerkgroep Alkmaar, bijdrage publicatie
2008 Vogelwerkgroep Den Helder, boek “Vogels in de Noordkop”
2010 Vogelwerkgroep Amsterdam, "Vogelen in Amsterdam"
2010 Uitgave Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels 2010
2015 Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, bijdrage boek “ Vrije vogels”
2015 Vogelwerkgroep Alkmaar, bijdrage boek “ Broedvogels Alkmaar 2013-2014”
2016 Bijdrage Themanummer Wintervogels “Tussen Duin en Dijk”

 

Broedvogels van het stedelijk gebied Alkmaar VWG Alkmaar 2014

 

Vrije vogels VWG Zuid-Kennemerland 2015

Vogelen in Amsterdam VWA