Doel

De Stichting Wim Ruitenbeek Fonds is per statutenwijziging 2017 een voortzetting van de Stichting Uitgeverij SVN en heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en natuurbescherming, verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens, zulks in samenwerking met en overeenkomstig de doelstellingen van de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitgeven van publicaties en verder door het ondernemen van al die activiteiten die aan vorenstaande doelomschrijving bevorderlijk zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Statuten Stichting Wim Ruitenbeek Fonds

 

 

 

 

Bekijk en download de folder van het Wim Ruitenbeek fonds